רישיון נותן שירותי אשראי

רקע כללי לגבי החוק החדש למתן שירותי אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016 פורסם בשנת 2016 ולמעשה מחסל באופן הדרגתי את “נותן שירותי מטבע” הקלאסי כך שלמעשה ינתנו שני סוגי רישיונות חדשים: רישיון למתן שירותי אשראי (נכנס לתוקף ב1.6.2017) – מדובר למעשה ברישיון שבעיקרו מאפשר עיסוק בניכיון […]

התקשרו עכשיו