fbpx

הקמת שותפות

17 באוגוסט 2016

רישום שותפות וסוגי שותפויות

שותפות הינה חבר של לפחות שני בני אדם אשר מטרתם להתקשר אחד עם השני על מנת להפיק רווחים יחד. עניין השותפות בישראל הוסדר בחקיקה בפקודת השותפויות […]
התקשרו עכשיו