הליך פירוק מרצון

פירוק חברה מרצון כולל ביטול אגרות ועיצומים

לאחרונה החל רשם החברות לפעול בסנקציות כנגד חברות אשר לא שילמו את חובם לרשם החברות וכנגד בעלי מניותיהם. להלן הסנקציות: העברת החוב למרכז לגביית קנסות. בעלי השליטה בחרה אל יוכלו לפתוח חברה חדשה ברשם החברות. לא ירשמו שיעבודים חדשים על החברה. רשם החברות לא יבטל שיעבודים על החברה. החברה לא תוכל לשנות שמה או את […]

התקשרו עכשיו