fbpx

ביטוח לאומי

18 ביולי 2017

אדם נפגע בבית כנסת בדרכו חזרה מהעבודה – האם תוכר לו תאונת עבודה?

ביה”ד הכיר ביום 10.7.2017 בתאונה שארעה לתובע ליד בית כנסת בו נהג להתפלל מדי יום תפילת מנחה, עת היה בדרכו חזרה מהעבודה, כפגיעה בעבודה והחיל על […]
התקשרו עכשיו