נותן שירותי מטבע

רקע כללי לגבי החוק החדש למתן שירותי אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016 פורסם בשנת 2016 ולמעשה מחסל באופן הדרגתי את “נותן שירותי מטבע” הקלאסי כך שלמעשה ינתנו שני סוגי רישיונות חדשים: רישיון למתן שירותי אשראי (נכנס לתוקף ב1.6.2017) – מדובר למעשה ברישיון שבעיקרו מאפשר עיסוק בניכיון […]

רשות המסים יצאה בשבועות האחרונים למבצע ארצי לבדיקת רישום הכנסות כדין בקרב נותני שירותי מטבע (צ’יינג’ים)  ובדיקת רשימות לקוחותיהם. עד כה נערכו 115 ביקורות בעקבותיהן נתפסו 15 בעלי צ’יינג’ים שלא רשמו הכנסות בהיקף של עשרות ומאות אלפי שקלים. כמו כן, אותרו וזומנו לחקירה 29 לקוחות החשודים כי ניכו צ’קים בהיקף כולל של מיליוני שקלים ובמקביל […]

התקשרו עכשיו