fbpx

רשם החברות

15 באפריל 2016

הקמת חברה חדשה ב-48 שעות

מי רשאים להקים חברה חדשה ומהו מספר בעלי המניות המינימליים? כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת […]
התקשרו עכשיו