fbpx

רישום שותפות חדשה

רישום שותפות וסוגי שותפויות

שותפות הינה חבר של לפחות שני בני אדם אשר מטרתם להתקשר אחד עם השני על מנת להפיק רווחים יחד. עניין השותפות בישראל הוסדר בחקיקה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975. להבדיל מחברה שותפות אינה ישות משפטית נפרדת, כלומר בעלי מניות הינם אחראים וערבים באופן אישי לפעילות העסקית של השותפות וחובותיה במידה ויש כאלה  (למעט שותפות מוגבלת […]

התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by