רישום שותפות חדשה

רישום שותפות וסוגי שותפויות

שותפות הינה חבר של לפחות שני בני אדם אשר מטרתם להתקשר אחד עם השני על מנת להפיק רווחים יחד. עניין השותפות בישראל הוסדר בחקיקה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975. להבדיל מחברה שותפות אינה ישות משפטית נפרדת, כלומר בעלי מניות הינם אחראים וערבים באופן אישי לפעילות העסקית של השותפות וחובותיה במידה ויש כאלה  (למעט שותפות מוגבלת […]

התקשרו עכשיו