fbpx

צו קיום צוואה בית דין רבני

9 באוגוסט 2016

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה תידרש כאשר המוריש השאיר אחריו צוואה, להבדיל ממצב בו המוריש לא השאיר אחריו צוואה ואז תידרש בקשה לצו ירושה על פי דין. […]
התקשרו עכשיו