fbpx

פתיחת תיק הוצלפ

17 ביולי 2017

פתיחת תיק בלשכת הוצאה לפועל

מבחינת הרשות האכיפה והגבייה ה”זוכה” הינו אדם אשר יש ברשותו פסק דין, שטר (שיק), חשבון או כל דבר אחר המחייב אדם אחר לשלם או לבצע פעולה […]
התקשרו עכשיו