fbpx

עלות רכישה מס שבח

19 באפריל 2017

קיזוז ריביות מהלוואת משכנתא לפני תשלום מס שבח

מהו מס שבח? שבח הוא ההפרש בין שווי מכירת המקרקעין לבין שווי הרכישה. כלומר יש להחסיר מהתמורה שהתקבלה מהמכירה את ההוצאות שהיו כדי למצוא את הרווח. […]

תפריט נגישות

עורך דין ליאב מלמד
התקשרו עכשיו