fbpx

עורך דין חברות

הקמת חברה חדשה ב-48 שעות

מי רשאים להקים חברה חדשה ומהו מספר בעלי המניות המינימליים? כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור. כלומר, כל אדם רשאי לייסד חברה ומספיק בעל מניות אחד.   אילו מסמכים יש להגיש לרשם החברות לצורך רישום חברה? לצורך הקמת חברה יש צורך במסמכים […]

התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by