fbpx

עורך דין הוצאה לפועל

3 בספטמבר 2017

הדרך הנכונה למימוש שיק או פסק דין

האם “הוצאה לפועל” הינו גוף אקטיבי או פסיבי? בניגוד לדעה הרווחת כי “הוצאה לפועל” הינו גוף אקטיבי וכל מה שנדרש מזוכה הוא לפתוח תיק , למעשה, […]
17 באוגוסט 2016

התנגדות לביצוע שטר – כל מה שרצית לדעת

התנגדות לביצוע שטר מוגשת בעקבות בקשה לביצוע שטר אשר מוגשת ללשכת הוצאה לפועל בגין שיק/שטר שחולל, קרי, שיק שלא כובד. חייב אשר מוגשת כנגדו בקשה מעין […]
התקשרו עכשיו