fbpx

כח אדם למנופאים

עושים סוף לרשלנות: מנופאים יועסקו אך ורק עם היתר

ענף המנופאות בארץ עובד בצורה עקומה, בלשון המעטה; הוא פרוץ וחשוף למרמות ונפילות בין הכיסאות – מנופאים ועגורנאים רבים מועסקים בצורה ישירה על ידי חברות בניה או בדרכים לא דרכים על ידי חברות כוח אדם ולא חסרות דוגמאות כאלו. אותן פרצות בחוק המאפשרות העסקות לא פורמליות פוגעות בזכויות המנופאים כשבראשן הבטיחות האישית שלהם; מעבר לכך […]

רישיון חברת כח אדם למנופאים (מנופאי עגורן צריח)

ביום 31.12.2018 התקבל תיקון מס’ 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס’ 12 ) התשע”ט–2019 בקריאה שניה ושלישית (להלן: “התיקון“). בהתאם להוראות התיקון התווספו להוראות החוק תנאים נוספים לתאגיד המספק שירותיכח אדם בנוגע לעובדים שהם עגורנאים המפעילים עגורן – במקרה כזה תאגיד אשר יבקש לעסוק במתן שירות כח אדם בתחום המנופאים […]

התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by