חברת מנופאים

רישיון חברת כח אדם למנופאים (מנופאי עגורן צריח)

ביום 31.12.2018 התקבל תיקון מס’ 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס’ 12 ) התשע”ט–2019 בקריאה שניה ושלישית (להלן: “התיקון“). בהתאם להוראות התיקון התווספו להוראות החוק תנאים נוספים לתאגיד המספק שירותיכח אדם בנוגע לעובדים שהם עגורנאים המפעילים עגורן – במקרה כזה תאגיד אשר יבקש לעסוק במתן שירות כח אדם בתחום המנופאים […]

התקשרו עכשיו