fbpx

הנחיות לרישום קבלן רשום

21 בנובמבר 2017

קבלת רישיון קבלן רשום בפנקס הקבלנים

“קבלן רשום” הנו כינוי לקבלן אשר מסווג בענפי רישום בפנקס הקבלנים של משרד השיכון והבינוי. רישום בפנקס הקבלנים מאפשר לקבלן להציע הצעות במכרזים פרטיים וממשלתיים ולהתעסק […]

תפריט נגישות

עורך דין ליאב מלמד
התקשרו עכשיו