fbpx

הנחיות לפירוק חברה

17 באוגוסט 2016

פירוק חברה מרצון כולל ביטול אגרות ועיצומים

לאחרונה החל רשם החברות לפעול בסנקציות כנגד חברות אשר לא שילמו את חובם לרשם החברות וכנגד בעלי מניותיהם. להלן הסנקציות: העברת החוב למרכז לגביית קנסות. בעלי […]

תפריט נגישות

עורך דין ליאב מלמד
התקשרו עכשיו