fbpx

תביעה לפינוי מושכר – הליך מזורז

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

כל בעל נכס מפחד מהרגע בו השוכר יפסיק לשלם את דמי השכירות ובעל הנכס יעמוד חסר אונים עם שוכר שלא ניתן לפנותו וללא דמי שכירות.

במקרים מסוימים אם בידי בעל הנכס בטוחות, אזי יוכל להשתמש בהן, ככל והשוכר ימשיך להפר את הסכם השכירות.

פינוי שוכר

אז מה עושים?

הפתרון הטוב ביותר הוא בטרם כריתת החוזה – על בעל הנכס להקדים תרופה למכה ולזהות את השוכרים על ידי נקיטת אמצעים פשוטים למדי, כמו בדיקה באתרי אינטרנט, בדיקה בהוצאה לפועל ובדיקה בבנק ישראל על מנת לבחון את היכולת הפיננסית של השוכרים. ולבסוף, לערוך הסכם שכירות מקצועי אצל עורך דין כולל בטוחות אשר יספק את ההגנה המרבית לבעל הנכס.

מה קורה אם השוכר מסרב להתפנות?

בעבר, הליך של פינוי שוכר ממושכר התמשך תקופות ארוכות ומעל שנה. בשנת 2008 תוקנו תקנות סדר הדין האזרחי כך שתביעה לפינוי מושכר יכולה להסתיים תוך כחודש-חודשיים.

בהתאם לתקנות על בית המשפט לקבוע מועד דיון בתובענה שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מהגשת כתב הטענות האחרון (מהגשת כתב ההגנה), בדיון זה אמור להינתן צו לפינוי המושכר.

מניסיון משרדנו בתי משפט אכן עומדים ב-30 הימים ונוהגים להתיישב לאמור בתקנות וקובעים דיון מהיר ככל הניתן.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

מהם התנאים להגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך המקוצר?

ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר בתנאי שהשוכר אינו דייר מוגן. כמו כן, תביעה לפינוי מושכר היא תביעה לפינוי בלבד ולא כוללת סעדים נוספים כמו סעד לתשלום דמי שכירות וסעדים נוספים – זאת על מנת להאיץ את הפינוי מהר ככל האפשר. לאחר מכן, ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר לסעדים אלה בהתאם להוראות התקנות.

לפנות שוכר

מה עוד?

אנו ממליצים לפעול לצורך פינוי השוכר מהמושכר סמוך למועד בו הפסיק השוכר לשלם את דמי השכירות.

השוכר הבטיח לשלם בעוד חודש, מה עושים?

בעלי נכסים בדרך כלל במקרים מעין אלה מתבססים על הנחה שגויה כי עדיף להמתין ולקבל את שכר הדירה בהמשך מאשר להתחיל ולפעול בהליך משפטי – במקרים רבים מתברר בדיעבד כי ההפסדים והנזקים שנגרמו מאובדן דמי שכירות גבוהים בהרבה מהשירותים המשפטיים שהיו ננקטים.

האם אפשר לנתק את אספקת המים והחשמל?

בהתאם להלכה, לא ניתן לנתק את החשמל והמים, ניתוק כאמור עלול לגרור לתביעה מצד השוכר.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

אולי ניתן להגיע להסדר עם השוכר?

בטרם הגשת התביעה מומלץ לשלוח התראה לפני נקיטת אמצעים משפטיים ולנסות ליישב את הסכסוך בטרם פנייה לערכאות משפטיות. לאחר הגשת תביעה לפינוי מושכר ניתן להגיע להסדר במסגרתו יינתן פסק דין אשר יעוכב כל עוד השוכר משלם את דמי השכירות וכנגד תשלום הוצאות, אם השוכר יפר שוב את הוראות חוזה השכירות ניתן לנקוט הליכים במיידי.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

כותב הכתבה : עו”ד ליאב מלמד (חשבונאי)

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: הוצאה לפועל, מקרקעין
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by