fbpx

רישיון מתן שירותי אשראי / רישיון נותן שירותי אשראי

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

רקע כללי לגבי החוק החדש לקבלת רישיון מתן שירותי אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016 פורסם בשנת 2016 ולמעשה מחסל באופן הדרגתי את “נותן שירותי מטבע” הקלאסי כך שלמעשה ינתנו שני סוגי רישיונות חדשים:

 • רישיון למתן שירותי אשראי (נכנס לתוקף ב1.6.2017) – מדובר למעשה ברישיון שבעיקרו מאפשר עיסוק בניכיון שיקים ומתן הלוואות.

 

 • רישיון למתן שירות בנכס פיננסי (נכנס לתוקף ב1.6.2018) – מדובר ברישיון אשר בעיקרו מאפשר עיסוק בהמרת מטבע (“צ’יינג'”) והעמדת נכס בחו”ל כנגד נכס אחר.

 

על פי החוק החדש הגוף אשר אמון על פיקוח ומתן רישיונות הוא “אגף שוק ההון – ביטוח וחסכון” של משרד האוצר.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

מה הם התנאים לקבלת רישיון למתן שירותי אשראי?

 • עבר פלילי נקי
 • יציבות כלכלית (ללא פשיטות רגל, הגבלות בחשבון או תיקי הוצל”פ)
 • הון עצמי נזיל של 500,000 ש”ח

 

מה הם התנאים לקבלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי?

 • עבר פלילי נקי
 • יציבות כלכלית (ללא פשיטות רגל, הגבלות בחשבון או תיקי הוצל”פ)
 • הון עצמי נזיל של 300,00 ש”ח

איך נראה הרישיון החדש?

רישיון נותן שירות בנכס פיננסי

 

מה הם המסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון נותן שירותי אשראי או למתן שירותים בנכס פיננסי?

המסמכים רבים, ואף עשויים להשתנות בשל גיבוש העמדות ברשות החדשה, נכון להיום המסמכים הנדרשים הם:

 • צילום תעודת זהות
 • צילום דרכון
 • מפת הגעה לסניף
 • הוראות הגעה לסניף
 • אם מבקש הרישיון יחיד: הצהרת הון חתומה על ידי רו”ח (אין צורך להגישה למס הכנסה) ואישור שומת מס אחרונה.

אם מבקש הרישיון תאגיד: דו”ח כספי מבוקר אחרון, אישור זכויות חתימה, תרשים אחזקות בתאגיד ונסח חברה.

 • אישור רו”ח על הון עצמי נזיל.
 • מצב חשבון במס הכנסה
 • מצב חשבון במע”מ
 • קורות חיים
 • יפוי כח לעורך הדין המטפל
 • תצהירים וכתבי הסכמה למתן מידע פלילי אשר משרדנו יערוך.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

מה משך הטיפול בבקשה לקבלת רישיון למתן שירותי אשראי ומתן שירותים בנכס פיננסי?

מניסיון משרדנו מדובר בהליך של בין 3 ל-5 חודשים (ממועד הגשת הבקשה במלואה) אך מכיוון שמדובר ברשות חדשה שטרם גיבשה את כלל הנהלים והמסמכים ייתכנו עיכובים.

 

לסיכום

בשל מורכבות הבקשה וההליך מומלץ בחום להגיש את הבקשה על ידי מייצג אשר יערוך את המסמכים בצורה מושלמת ועל מנת להימנע מעיכובים מיותרים בהליך קבלת הרישיון.

 

בהצלחה!

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

 

 

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחילו שיחת וואטסאפ
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by