fbpx

רישיון כח אדם

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

מי יכול להגיש בקשה לרישיון כח אדם?

על מנת להגיש בקשת רישיון כח אדם יש לעמוד בתנאי הסף להגשת הבקשה. תנאי הסף להגשת רישיון כח אדם כוללים את הסעיפים הבאים:

היעדר הרשעות – היעדר הרשעות פליליות בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון בקרב מבקשי הרישיון או ממלאי תפקידים בכירים בעסק בנושאים הבאים: עבירות עם קלון, עבירות אשר עקב חומרת העבירה או נסיבותיה אינם ראויים מבקשי הרישיון או ממלאי תפקידים בכירים לפעול כקבלני שירותים.

ניסיון- קבלני שירות צריכים להיות עם ניסיון ניהולי או עסקי של שנה, קבלני כח אדם צריכים להיות עם ניסיון בניהול כח אדם של שלוש שנים.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינםרישיון כח אדם

 

משך הטיפול בבקשה

קצב הטיפול בבקשה עצמה תלוי בהגשת הבקשה לרישיון בצירוף כל המסמכים כפי שנדרש. אם כל המסמכים הנדרשים אינם מוגשים או חלקם, זה יעכב את הטיפול בבקשה עצמה. לכן חשוב שמגישים את הבקשה בצירוף כל המסמכים יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולא חלקית  ובזמן על מנת שהטיפול בבקשה יהיה מהיר ולא יעכב את הבקשה שלכם. חשוב להקפיד על כל השלבים ולא לדלג עליהם.

לכמה זמן ניתן רישיון כח אדם?

רישיון כח אדם ניתן לתקופה של שנה בלבד, לאחר מכן יש לחדשו לעוד שנתיים נוספות. לכן חשוב להקפיד לחדש את הרישיון בזמן ולא יותר משלוש שנים לכל חידוש. אם לא מחודש רישיון כח האדם והעובדים ממשיכים לעבוד ללא חידושו מדובר על עבירה על החוק.

כמה זמן לקוח לקבל רישיון לחברת כח אדם?

קבלת רישיון לחברת כח אדם אורכת כעשרה חודשים. לכן חשוב להיות סבלנים ולהגיש את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים בזמן על מנת לא לעכב את הבקשה.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

תנאים לקבלת רישיון כ”א?

בהתאם להוראות משרד הכלכלה כל חברת כ”א אשר מעוניינת לקבל רישיון כח אדם, חייבת לעמוד בתנאים הבאים אחרת לא תקבל את הרישיון. תנאים אלה כוללים:

ניסיון בניהול כח אדם- קורות חיים ומסמכים אשר מוכיחים שלחברה יש ניסיון בתחום ניהול כ”א של לפחות שלוש שנים. המסמכים יכללו תיאור מפורט של הניסיון בניהול כ”א וכן הסברים מפורטים  מטעם מנהל החברה ורו”ח בחברה. במידה והמסמכים הם מחוץ לישראל הם חייבים להיות מתורגמים נוטריונית ע”י נוטריון לעברית ומאומתים עם חותמת אפוסטיל בקונסליה הישראלית. מסמכים שלא היו חתומים לא ידונו. בנוסף לכך על מבקש לצרף דרכון ותעודת יושר למסמכים.

עבור מבקש רישיון קבלן שירותים- על מבקש הרישיון או המנהל אשר מועסק על ידו להיות בעלי ניסיון עסקי בהתאם לחוק. במידה ומבקש הרישיון או המנהל אשר מועסק על ידו אשר יהיו ללא ניסיון מספיק בתחום לא יוכלו להגיש את הבקשה ולא ידונו בה. לכן חובה לעמוד בשנות הניסיון כפי שמפורט בהתאם להוראות משרד הכלכלה.

הקפדה על תנאי הקבלה לרישיון כ”א וצירוף המסמכים הרלוונטים לבקשה לא תעכב את הבקשה לקבלת רישיון, ולא תגרום לכם להשיג שוב את המסמכים החסרים ולהגיש. לכן חשוב שתקפידו על כך בעת הגשת בקשה לרישיון כ”א.

האם ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון?

את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון דרך האתר וכך לחסוך לכם זמן יקר. רק הקפידו לצרף את כל המסמכים הנלווים לקובץ על מנת שהבקשה שלכם תטופל מהר ולא תעוכב בגלל מסמכים שחסרים

 

 

 ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

 

קטגוריות: כללי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by