fbpx

רוצה להיות עצמאי דברי שכדאי לדעת מהבט של מס הכנסה

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

 

 1. איך מחליטים איזה תיק לפתוח במס הכנסה/מע”מ – עוסק מורשה או עוסק פטור?

ההחלטה מתבססת על סוג העסק וצפי גובה ההכנסות השנתיות ממנו.

עוסק פטור – אם היקף ההכנסות מהעסק אינו מגיע לתקרה המעוגנת בחוק (אשר קיום עומדת על כ-100,000 ₪) – אזי ניתן לפתוח במס הכנסה תיק ‘עוסק פטור’; משמע העסק פטור מגביית מע”מ, אך לא יוכל לקזז תשומות מע”מ מההוצאות של העסק.

עוסק מורשה – כאשר עסק מכניס סכומים שנתיים הגבוהים מאותה ‘תקרה’ (שאגב מתעדכנת כל שנה), מע”מ מחייב בפתיחת תיק ‘עוסק מורשה’. מכאן – העוסק גובה מע”מ ומדווח דוחות תקופתיים, אך מצד שני הוא יכול לקזז תשובות כנגד גביית המע”מ מהלקוחות.

קיימים גם סוגי עיסוקים שאינם מאפשרים להגדיר עסק כ’עוסק פטור’ גם אם גובה מחזור ההכנסות השנתיות לא צפוי לעבור את גובה התקרה. כמו בכל דבר, גם כאן לשני סוגי התיקים יש יתרונות וחסרונות ובכדי להבין את הדברים לעומקם אתם מוזמנים לצור איתנו קשר באחד מאמצעי התקשורת המופיעים באתר ולקבל החלטה מושכלת ומבוססת.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

עצמאיים מהבט של מס הכנסה2. כיצד פותחים תיק עוסק פטור במס הכנסה?

– שלב ראשון: מגישים לרשויות המע”מ טופס 821, בצירוף צילום תעודת זהות, תעודות רלוונטיות לתחום העיסוק וצילום הסכם השכירות עבור המקום בו ינוהל העסק (גם אם הוא פועל מהבית).

– שלב שני: מגישים למס הכנסה טופס 5329, בצירוף טופס הבקשה לפטור מניכוי מס במקור, צילום תעודת הזהות והסכם שכירות. שימו לב! אסור לעסוק או להפעיל את העסק לפני פתיחת תיק עוסק במע”מ ובמס הכנסה.

– שלב שלישי: בנוסף לתיק במס הכנסה ובמע”מ, יש לפתוח תיק בביטוח לאומי – גם אם העיסוק העצמאי נעשה במקביל לעבודה שכירה בעסק קיים; לצורך כך, יש להגיש לביטוח לאומי טופס 6101 שלפיו יקבעו התשלומים לביטוח לאומי.

3. איך משלמים מס הכנסה לאחר פתיחת תיק עוסק?

בתום התהליך, יישלח לעוסק פנקס מקדמות שנתי בו שוברי תשלום תקופתיים; עוסק מורשה מחויב בדיווח חודשי על מחזורי ההכנסה ותשלום המקדמה על פי השיעור אותו קבע פקיד השומה; עוסק פטור אינו מחויב בדיווח אבל כמובן שמחויב בתשלום המקדמות.

במידה ושיעור המקדמות גבוה מידי ניתן לבקש להקטין אותן או לבטל אותן כליל; עד קבלת התשובה, יש לשלם את המקדמות כפי שנקבעו מראש.

 

מי חייב בדיווח שנתי למס הכנסה ועל מה?

כל עוסק עצמאי מחויב בדיווח שנתי למס הכנסה ומע”מ על ההכנסות וההוצאות השוטפות שלו בשנת המס שעברה, עד חודש אפריל או מאי של השנה העוקבת (תלוי בשיטת החשבונאות של העוסק);

ניתן לבקש הארכה למועד הגשת הדוח השנתי באמצעות הגשת טופס מפורט למס הכנסה; קיימת אפשרות למלא את הדו”ח באתר רשות המיסים ואז כל שנותר לעשות הוא להדפיס, לחתום ולהגיש למס הכנסה.

* כאמור מדובר על עוסק פטור או בעלות על עסק שמחזור הכנסותיו השנתי לא עבר את ‘התקרה’ שנקבעה – ניתן להגיש דו”ח שנתי מקוצר.

 

להתיעצו עם עורך דין מיסים לגבי פתיחת תיק לעצמאיים במס הכנסה ובמע”מ לחצו כאן

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

 

 

קטגוריות: כללי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by