fbpx

פריסת מס שבח – כל הסודות

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

“פריסת מס שבח” מאפשרת למוכר דירה לקבל החזר בגין עסקאות מס שבח עליהן שילם מס או לתכנן עסקאות מס שבח בעסקת מכירה.

איך ניתן לפרוס את השבח ?

בהתאם להוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963 המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן, והמסתיימת בשנת המס שבה נבע השבח (להלן – תקופת הפריסה).

למעשה סעיף זה מאפשר להנות מנקודות הזיכוי שלא נוצלו בשנות המס או ממדרגות מס אשר לא נוצלו.

איך עושים את זה?

הדרישה המהותית אשר מונעת מרבים לבצע את הפריסה היא הצורך בהגשת דוחות שנתיים. מכיוון שלחתום מטה ידע חשבונאי משרדנו יכול להגיש בשמכם את הדוחות השנתיים למס הכנסה.

איך עושים את זה?מס שבח

ניתן לפרוס את השבח עד 4 שנים או תקופת הבעלות, הקצרה מבניהן.

הפריסה יכולה לחסוך מס של עשרות ואף מאות אלפי שקלים, ובכל מקרה מומלץ לבצע סימולציה לחישוב הפריסה.

שיעורי מס מופחתים לבני 60 ומעלה.

מוכרים שגילם מעל 60 נהנים ממדרגות מס נמוכות יותר אשר מתחילות ב10% כך שפריסת השבח יכולה להטיב עמם באופן ניכר ולחסוך מיסים רבים יותר.

פריסה לבני זוג

בהתאם לפסיקת בתי המשפט בני זוג יכולים להנות כל אחד בחלקו מפריסת השבח, מנקודות הזיכוי ומדרגות המס שלו.

במקרה כזה יש לערוך לכל אחד מבני הזוג שומה עצמית.

לסיכום

משרדנו מתמחה במיסוי מקרקעין ובפריסות מס שבח, בכל מקרה בו נדרש תשלום מס שבח מומלץ להיוועץ עם משרדנו ולבדוק את הזכאות לפריסת מס השבח.

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), טל. 03-6565004, פקס. 03-6565002; משרד עורכי דין ליאב מלמד עוסק בחברות, מקרקעין ומיסים לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין.

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: דיני מיסים, מקרקעין
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by