fbpx

עריכת צוואה

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי רב עוצמה אשר נותן למוריש הזדמנות לחלק את עיזבונו לאחר פטירתו כפי רצונו מבלי להיות כפוף לחוק הירושה. לפני עריכת הצוואה יש לבדוק מהו רצונו האמיתי של ולערוך צוואה על מנת שהיורשים יוכלו לקיים את רצונו בבוא העת. את הצוואה ניתן לערוך באמצעות עורך דין.

 

ישנם כמה סוגים שונים של צוואות:

  1. צוואה בעדים –  על המוריש להדפיס את צוואתו, לציין את תאריך עריכת הצוואה ולחתום עליה בנוכחות שני עדים, אשר מצידם חותמים בצוואה כי המוריש חתם בפניהם מרצונו החופשי וכי המוריש הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.

 

  1. צוואה בפני רשות – המוריש יכול למסור בעל פה את רצונו בפני שופט, נוטריון או רשם לענייני הירושות.

 

  1. צוואה בכתב יד –    המצווה כותב את צוואתו בכתב יד וחותם עליה לאחר שציין את תאריך עריכת הצוואה. (הדרך הזו פחות מומלצת מאלו שצוינו לעיל)

 

  1. צוואה בעל פה – צוואה זו יכולה להיעשות על ידי חולה אנוש או מי שראה עצמו בנסיבות העניין כעומד בפני המוות.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

עריכת צוואה

לפני ההגעה לעורך דין לצורך עריכת צוואה, המוריש צריך להכין לעצמו רשימה של כל רכושו הכולל את נכסי הנדל”ן, כלי רכב, פרטי חשבונות הבנק וקרנות שונות וכן חפצים בעלי ערך. כמו כן, יש להכין גם את רשימת היורשים אשר המצווה רוצה לכלול בצוואתו שכן לאחר מכן העורך דין יוכל לערוך את הצוואה בצורה המקיפה והמדויקת ביותר.

ישנו סוג מיוחד של צוואה וזוהי צוואה הדדית. צוואה הדדית הינה צוואה אשר נערכת על ידי שני מצווים שהם בני זוג ובה הם קובעים הוראות שונות אשר יחולו על שניהם יחדיו. למעשה מדובר במין חוזה בין בני זוג כאשר צוואתו של המוריש אחד מתבססת באופן ישיר על צוואתו של בן זוג השני ולא ניתן להתייחס לכל אחת מהצוואות בנפרד. בצוואה הדדית ניתן לקבוע כי לאחר מות אחד מבני הזוג כל הרכוש יעבור לבן זוג הנותר בחיים, שלאחר מותו כל הרכוש יחולק כפי שקבעו יחד בני הזוג בצוואה הדדית.

צוואה

 

חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לפני עריכת הצוואה שכן צוואה הערוכה לא כראוי עלולה להיפסל וכל הרכוש יחולק על פי חוק הירושה. לכן יש חשיבות רבה לכך שהצוואה תוערך על ידי עורך דין כדי תהיה תקפה מבחינה משפטית ולא תשאיר מקום לערעורים, סכסוכים ועוגמת נפש.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

כותב הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

– אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

קטגוריות: צוואות וירושות
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by