fbpx

עושים סוף לרשלנות: מנופאים יועסקו אך ורק עם היתר

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

ענף המנופאות בארץ עובד בצורה עקומה, בלשון המעטה; הוא פרוץ וחשוף למרמות ונפילות בין הכיסאות – מנופאים ועגורנאים רבים מועסקים בצורה ישירה על ידי חברות בניה או בדרכים לא דרכים על ידי חברות כוח אדם ולא חסרות דוגמאות כאלו. אותן פרצות בחוק המאפשרות העסקות לא פורמליות פוגעות בזכויות המנופאים כשבראשן הבטיחות האישית שלהם; מעבר לכך שעבודה רשלנית שכזו מסכנת גם את עוברי האורח החולפים בקרבת אתרי העבודה ומותירה את הכל המעורבים בדבר חשופים לתביעות ועוגמות נפש עצומות.

 

מעבר לבטיחות כלל המעורבים, מגיע האספקט הכלכלי – מנופאים רבים מאבדים את עבודתם או נפגעים בשכרם כיוון שאין חוק שיערוב להם. בהרבה מקרים הם מועסקים על ידי חברות שאינן מורשות, רבים עובדים שעות רבות מהמותר בחוק, מקבלים שכר ב’שחור’ ועוד. אותן ‘חברות מעסיקות’ נוטות לבצע תרגיל מלוכלך בו הן פושטות רגל ונפתחות מחדש וכך ‘נפתרות’ מהחובות שלהן כלפי העגורנאים.

 

חדשות טובות למנופאים

לפני מספר חודשים אושר באופן סופי חוק הקובע את אופי העסקת קבלנים מנופאים המסדיר ומגביל את דרכי העבודה החדשות, זאת בניגוד לצורת ההעסקה הפוגענית שהייתה נהוגה עד כה בתחום.

לפי הניסוח החדש, בכדי שקבלן יוכל לספק ללקוחותיו שירותי כוח אדם של עגורנאים, יהיה עליו להוציא היתר מיוחד (רישיון מנופאי) לעסוק בכך מטעם משרד העבודה והרווחה; רישיון זה יינתן לחברות ותאגידים אך ורק בכפוף לתנאי ששירותי עגורנאות הם עיסוקם היחיד. בסמכותו של שר העבודה והרווחה לחדש, להעניק או לחילופין לסרב לתת היתר לפי ראות עיניו בהתאם לתנאי העבודה החדשים, בין היתר – עמידה בכל תנאי הבטיחות, קיום התחיבויותיו כלפי עובדיו ועוד.

 

לפי כל ההערכות, החוק החדש יצמצמם את מספר החברות השרלטניות הקיימות בשוק על ידי חיוב בתשלום עבור קבלת רישיון חברת כוח אדם למנופאים, יעלה את רמת הבטיחות על ידי הקפדה על תנאי הבטיחות הן של המנופאים והעובדים באתר והן של עוברי אורח ויוביל אט אט לגיבוש ארגון פעיל של המנופאים – דבר שיחזק את יכולתם לשמור על זכויותיהם בעבודה, הן כלכלית והן בטיחותית.

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by