fbpx

משפט מסחרי

24 ביוני 2024

קבלת רישיון קבלן כוח אדם או רישיון קבלן שירות

רישיון קבלן כוח אדם, הקדמה: כדי לקבל רישיון קבלן כוח אדם בישראל, יש לעמוד במגוון קריטריונים רגולטוריים המפורטים בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם אותם […]
10 במרץ 2019
מנוף - עגרון - חברות כח אדם

עושים סוף לרשלנות: מנופאים יועסקו אך ורק עם היתר

ענף המנופאות בארץ עובד בצורה עקומה, בלשון המעטה; הוא פרוץ וחשוף למרמות ונפילות בין הכיסאות – מנופאים ועגורנאים רבים מועסקים בצורה ישירה על ידי חברות בניה […]
21 בינואר 2019

רישיון חברת כח אדם למנופאים (מנופאי עגורן צריח)

ביום 31.12.2018 התקבל תיקון מס’ 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס’ 12 ) התשע”ט–2019 בקריאה שניה ושלישית (להלן: “התיקון“). בהתאם להוראות […]
1 באוקטובר 2018

רישיון מתן שירותי אשראי / רישיון נותן שירותי אשראי

רקע כללי לגבי החוק החדש לקבלת רישיון מתן שירותי אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016 פורסם בשנת 2016 […]
21 בנובמבר 2017

קבלת רישיון קבלן רשום בפנקס הקבלנים

“קבלן רשום” הנו כינוי לקבלן אשר מסווג בענפי רישום בפנקס הקבלנים של משרד השיכון והבינוי. רישום בפנקס הקבלנים מאפשר לקבלן להציע הצעות במכרזים פרטיים וממשלתיים ולהתעסק […]

תפריט נגישות

עורך דין ליאב מלמד
התקשרו עכשיו