fbpx

מס רכישה – פטורים נפוצים ממס רכישה

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

מס רכישה משולם בגין רכישת נכס מקרקעין, מס הרכישה הוא מס המחושב על סכום הרכישה כולו בניגוד לנהוג במיסים אחרים אשר מחושבים בדרך כלל על הרווח.

במאמר זה נסקור את הפטורים הנפוצים ממס רכישה או ההנחות המשמעותיות שניתן להשיג ברכישת דירת מגורים:

 

פטור דירת מגורים יחידה

מדרגות מס רכישה המעודכנות ברכישת דירה יחידה לתושב ישראל – בתוקף מיום 16 בינואר 2020 ועד 15 בינואר 2021

– על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪: 0%

– על חלק השווי שבין 1,744,505 ₪ – 2,069,205 ₪ – 3.5%

– על חלק השווי שבין 2,069,205 ₪ – 5,338,290 ₪– 5%

– על חלק השווי שבין 5,338,290  ₪ – 17,794,305 ₪ – 8%

– על חלק השווי שמעל 17,794,305 ₪ – 10%

 

הצהרה על דירה חליפיתעוד מיסוי מקרקעין

אם לרוכש דירת מגורים נוספת יש באפשרותו להצהיר על דירה חליפית, קרי, שהוא מתכוון למכור את דירתו הקיימת תוך 18 חודשים ובמקרה כזה יחול על הרכישה מדרגות מס בהתאם לדירת מגורים יחידה.

ככל ולא ימכור את דירתו הראשונה תוך 18 חודשים יהיה חייב במס רכישה של דירה שניה 8% בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

 

מס רכישה מופחת לנכים

מי זכאי?

מי שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של ‎75% לפחות.

מי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% על-פי חישוב משוקלל, בשל צבירת נכויות באיברים שונים (מותנה בוועדה רפואית).

מי שהוא קטוע יד או רגל, או משותק, ובשל הפגיעה נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות (מותנה בוועדה רפואית)

שיעור מס הרכישה? 0.5% מתמורת הרכישה בלבד(עד 2,500,000 ₪).

ניתן לממש זכות זאת פעמיים בלבד.

 

הנחה במס רכישה לנפגע פעולת איבה

מי זכאי ?

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של 19% לפחות לצמיתות.

שיעור מס הרכישה? 0.5% מתמורת הרכישה בלבד(עד 2,500,000 ₪).

ניתן לממש זכות זאת פעמיים בלבד.

 

הנחה במס רכישה לבני משפחות שכולות

מי זכאי?

בני משפחה שכולים על-פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום):

אלמנות ואלמנים

יתומים עד גיל 40 (בתנאי שהוכרו כיתומים לפני הגיעם לגיל 21)

הורים שכולים

שיעור מס הרכישה? 0.5% מתמורת הרכישה בלבד(עד 2,500,000 ₪).

ניתן לממש זכות זאת פעמיים בלבד.

 

הנחה במס רכישה לבני משפחה של חלל פעולת איבה

מי זכאי?

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, הזכאים לתגמולים.

יתום עד גיל 40, שהורהו נספה בפעולת איבה.

שיעור מס הרכישה? 0.5% מתמורת הרכישה בלבד(עד 2,500,000 ₪).

ניתן לממש זכות זאת פעמיים בלבד.

 

הנחה במס רכישה לעיוורים ולקויי ראיה

מי זכאי? בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה.

שיעור מס הרכישה? 0.5% מתמורת הרכישה בלבד(עד 2,500,000 ₪).

ניתן לממש זכות זאת פעמיים בלבד.

אלה הם הפטורים הנפוצים אך ישנם פטורים נוספים שלא צוינו במאמר זה,

אי לכך, בטרם רכישת דירה מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסוי מקרקעין על מנת למקסם את החיסכון במס.

 

קטגוריות: דיני מיסים, מקרקעין
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by