fbpx

מהו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

רישיון נותן שירות בנכס פיננסי

מהו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי

על פי התקנות של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, שחוקק בשנת תשע”ו (2016), חלה חובה על כל מי שנותן שירות בנכס פיננסי לעשות זאת ברישיון המדינה. מדובר על שינוי ביחס למה שהיה נהוג קודם לכן מבחינה חוקית. חובת הרישוי חלה על גופים שעוסקים בשירותים פיננסיים שונים.

על פי החוק, מי שנדרש לקבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי הוא כל מי שעוסק במתן שירותים פיננסיים ללקוחות בישראל, והפעילות שלו איננה מפוקחת על ידי גוף רגולטורי אחר. ישנם שירותים שקיים לגביהם פטור ייעודי, וחובת הרישוי איננה חלה עליהם.

החל מהראשון ליוני 2018 חלה הרחבה בפיקוח על פי החוק שנזכר לעיל, והחל מאותו תאריך כל נותן שירות בנכס פיננסי מחויב ברישיון כדי לפעול. מתן שירות כזה ללא רישיון מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין.מהו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי

קיימים שני סוגים של רישיונות בשלב זה, בהתאם לגובה המחזור השנתי של בעל הרישיון. גופים בעלי מחזור שנתי של עד כ-30 מיליון שקלים זקוקים לרישיון בסיסי, ואילו עסק שהמחזור שלו עולה על סכום זה נזקק לרישיון נותן שירות בנכס פיננסי מורחב.

אילו בתי עסק נזקקים לרישיון הזה

החוק מפרט בדיוק אילו שירותים מצריכים רישוי. הם כוללים כל מי שעוסק בהחלפת נכס פיננסי אחד בנכס פיננסי אחר או בכל מי שנותן שירות של ניהול ושמירה של נכסים פיננסיים.

נכס פיננסי, על פי ההגדרה, הוא כל מה שנכלל ברשימה הבאה: כסף מזומן, צ’ק, פיקדון כספי, ניירות ערך, חפץ המיועד לרכישת נכסים ושירותים וכן מטבעות וירטואליים. כך, למשל, גם מי שמעניק שירותים של שמירה של כספים בכספת זקוק לקבלת רישיון נותן שירות בנכס פיננסי.

סוג העסק הנפוץ ביותר שמוגדר כעוסק במתן שירות של נכס פיננסי הם שירותי החלפת הכספים. כל החלפה של מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת מחויב ברישיון נותן שירות בנכס פיננסי על פי התקנות האלו.

גם שירותים במטבעות וירטואליים מצריכים רישיון

כפי שצוין, אחד מהשינויים החדשים הם שנדרש רישיון כדי לעסוק בתחום המטבעות הווירטואליים. מטבעות אלו עלו לכותרות בשנים האחרונות בעקבות עלייה בערכו של המטבע הנפוץ ביותר – הביטקוין. הביטקוין הוא מטבע ווירטואלי שנעשה בו שימוש נרחב יחסית, גם בקרב ארגוני פשיעה ואתרים ברשת האפלה (Dark net).

בנוסף לביטקוין, קיימים גם מטבעות ווירטואליים נוספים שמופקים באמצעים קריפטוגרפים. מטבעות אלו עומדים בפני עצמם ואינם מוצמדים לערך של מטבעות שמונפקים על ידי מדינה כלשהי. הם נקראים גם “מטבעות מבוזרים” – מאחר ואין גוף מרכזי שקובע את הערך של המטבע.

 ישנם גם מטבעות ווירטואליים שהם כן צמודי ערך למטבעות של מדינות שונות ונשלטים על ידי גוף מרכזי (חברות מסחריות שונות, בדרך כלל). בהתאם לתקנות האחרונות, העיסוק בשני הסוגים של המטבעות האלו מצריך כעת רישיון. למרות שקיים קושי בפיקוח על מי שנותן שירותים פיננסיים במטבעות ווירטואליים, עדיין קיימת חובת הרישוי על פי החוק.

איך מגישים את הבקשה לרישיון

ישנה מערכת מקוונת בעזרתה ניתן להגיש את הבקשה לקבלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי. הבקשה כוללת מסמכים רבים. בין השאר, יש להגיש מצב חשבונות עדכני של המבקש, הצהרת הון, קורות חיים של מבקש הרישיון ונושאי משרה באותו העסק, תצהיר מאומת ע”י עורך דין לגבי כשירות לפי דין ועוד. במידה והבקשה נדחית, ניתן לערער עליה בתוך 30 יום והבקשה תעבור בחינה מחודשת ע”י רשות שוק ההון.

קטגוריות: כללי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by