fbpx

מדריך לעובדים בימי מגפת הקורונה (שאלות ותשובות)

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

חל”ת

האם למעסיק מותר להוציא עובד לחל”ת?

עקב מגפת הקורונה מותר למעסיק להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (למעט מקרים מיוחדים בהם חייב היתר מיוחד : עובדת בהריון, הורה בחופשת לידה, טיפולי פוריות וכו’).

האם לאחר המגפה המעסיק חייב להחזירו לעבודה?

במידה והמעסיק הוציא את העובד לחל”ת ולאחר המגפה לא יחזירו לעבודה יש לראות בכך כפיטוריי העובד.

האם עובד בחל”ת זכאי לדמי אבטלה?

ע”פ הפרסומים נכון למועד מאמר זה מי שעבד ב6 החודשים טרם תקופת החל”ת (ובמידה והחל”ת הצפוי מעל 30 יום) יהיה זכאי לדמי אבטלה (יש לעמוד בשאר תנאי הזכאות). יש לזכור כי דמי האבטלה הם 75% משכר הבסיס של העובד.

אם אני עובד ב-2 עבודות והוציאו אותי לחל”ת מעבודה אחת?

במקרה כזה יהיה זכאי לדמי אבטלה ומהם ינוכו ההכנסות מהעבודה אשר העובד ממשיך.

פיטוריי עובדים קורונה

האם אני זכאי לימי חופשה ומחלה בתקופת חל”ת?

לא, לא משלמים ולא מפחיתים ממכסת ימי החופשה במהלך תקופת חל”ת.

האם צריך להמשיך לשלם דמי ביטוח לאומי?

המעסיק חייב לשלם בחודשיים הראשונים של תקופת החל”ת דמי ביטוח לאומי ורשאי לנכות את חלקו של העובד מתשלומים עתידיים שמגיעים לו.

האם המעסיק עדיין צריך להפריש לביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות?

המעסיק לא צריך לבצע הפרשות לפנסיה ולקרנות השתלמות בתקופת חל”ת.

חשוב כי העובד ידע כי הפסקת ההפרשות עלולה לפגוע בזכויותיו של העובד ובמיוחד בכיסוי הביטוחי.

אם עובד נמצא בחופשת מחלה, אפשר לכפות עליו יציאה לחל”ת?

אם מדובר בחל”ת בהסכמה – אז נפסקת חופשת המחלה ומתחילה תקופת חל”ת.

אם מדובר בחל”ת כפוי – המעסיק לא רשאי להוציא את העובד לתקופת חל”ת כל עוד עומדים לזכותו ימי מחלה צבורים.

אם העובד חלה במהלך תקופת החל”ת – הוא זכאי לתשלום בגין ימי מחלה?

לא, העובד לא זכאי לתשלום בגין ימי מחלה בתקופת חל”ת שכן יחסי עובד-מעביד מושהים.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

חלת מגפת קורונה

פיטורין:

האם מותר לפטר עובד בתקופת מגפת הקורונה?

כן, תוך עמידת המעסיק בהוראות החוק והפסיקה בנוגע לפיטורין, לרבות עריכת שימוע כדין.

מה על המעסיק לשלם בחודש האחרון לפיטורין?

המעסיק חייב לשלם: משכורת אחרונה, שווי ימי חופשה, דמי הבראה יחסיים (במידה ועבד מעל שנה), תשלום דמי פיצויים (בתוספת טופס 161 ומכתב שחרור תגמולים ופיצויים).

מתי אסור לפטר עובד?

אסור לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה, חופשת לידה, מילואים, הריון (אלא באישור משרד העבודה והרווחה)

 

אי שיבוץ עובדים למשמרות

המעסיק לא פיטר אותי ולא הוציא אותי לחל”ת אלא פשוט הפסיק לשבץ אותי למשמרות, מה עושים?

מעסיק שלא משבץ עובד למשמרות במשך תקופה ממושכת יחשב כמי שגרם להרעה מוחשית של תנאי העבודה של העובד, במקרה כזה העובד יחשב כמי שפיטרו אותו ויהיה זכאי לפיצויי פיטורים, ימי הבראה, חופשה וכו’.

מה על העובד לעשות במצב כזה?

העובד חייב להתריע בפני המעסיק במכתב רישמי על הרעת תנאי העבודה ולאפשר למעסיק לתקן את ההפרה. רק אם המעסיק לא מתקן את ההפרה (בדרך כלל 14 יום לתיקון ההפרה), רק אז, יכול העובד להתפטר כדין מפוטר.

אי שיבוץ למשמרותהאם עובד כזה זכאי לדמי אבטלה?

העובד זכאי לדמי אבטלה גם ללא המתנה של 3 חודשים (כמו אצל מתפטרים) במידה ויוכיח כי אכן לא שובץ לעבודה וכי פעל על מנת לאפשר למעסיק לתקן הפרתו (בנוסף לתנאי הזכאות האחרים).

ליאב מלמד הוא עורך דין ומרצה בתחום החשבונאות, המתמחה בין היתר בהיבטי מיסוי, מקרקעין, תאגידים ודיני עבודה.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: דיני עבודה
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by