חובת הגילוי על פגמים וליקויים בטרם מכירת דירה

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

בבית משפט שלום בירושלים בהליך ת”א 30774-07-15 אהרוני ואח’ נ’ אנייס ואח’ נדונה לאחרונה סוגיה בה מוכרי דירות הפרו את חובת הגילוי החלה עליהם ואת ההסכם שנחתם בין הצדדים. בדירה הייתה קיימת בעיית רטיבות שהמוכרים ידעו או היו צריכים לדעת עליה, לא גילו לקונים אודותיה ואף הצהירו כי אינה קיימת הן בעל פה והן בהסכם שנחתם בין הצדדים.

טענות הצדדים

  1. הקונים רכשו דירת מגורים בירושלים בשנת 2014. לאחר שקיבלו את החזקה בדירה לידיהם הבחינו כי בדירה קיימת בעיית רטיבות ונזקי רטיבות שלא הודיעו להם המוכרים ועל כן מבקשים לקבל פיצוי עבור עלות התיקונים בסף 110,000 ₪ ובנוסך 50,000 עגמת נפש.
  2. המוכרים טוענים שבעת החתימה על ההסכם לא היה ידוע להם דבר על רטיבות ונזקים וטענו כי הקונים ביקרו בדירה מספר פעמים לפני הרכישה. עוד טוענים כי במועד מסירת החזקה לא היה כל רטיבות.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

בית המשפט פסק כלהלן:

” על מוכר דירה חלה חובה לגלות לקונה כל פרט ביחס לדירה הנמכרת שעשויה להיות לו השפעה על החלטתו לרכוש אותה או על תנאי הרכישה, לרבות כל ליקוי או פגם הקיים בדירה ובמיוחד כל מום נסתר הקיים בה. היקף החובה נקבע בהתחשב בכך שמבחינת המידע הקיים אודות הדירה מצוי הקונה בעמדת נחיתות ביחס למוכר.

הוכח כי בדירה הייתה קיימת בעיית רטיבות שהנתבעים ידעו או היו צריכים לדעת עליה, לא גילוה לתובעים ואף הצהירו כי אינה קיימת הן בעל פה, הן בהסכם שנחתם בין הצדדים.

הנתבעים הפרו את חובת תום הלב החלה עליהם במו”מ לקראת כריתת ההסכם, הפרו את ההסכם ואף מסרו לתובעים דירה שאינה תואמת את המוסכם בנסיבות המאפשרות לתובעים להסתמך על אי התאמה זו.”

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

הסעדים שאושרו על ידי בית משפט

המוכרים נדרשו לפצות את הקונים על הנזק שנגרם בסך 96,000 ₪.

בנוסף 10,000 ₪ עבור עגמת נפש. המוכרים גם יישאו בהוצאות המשפט (חוות דעת של מומחה מטעם הקונים וחלקם של הקונים בחוות הדעת מטעם בית משפט) וכן באגרת בית ושכ”ט עו”ד.

מסקנה

בטרם חתימה על הסכם מכר על המוכרים לגלות בהסכם את כל הפרטים הידועים להם או שהיו אמורים להיות ידועים להם.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: כללי
התקשרו עכשיו