fbpx

הקמת חברה חדשה ב-48 שעות

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

מי רשאים להקים חברה חדשה ומהו מספר בעלי המניות המינימליים?

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה בלתי חוקית,

בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור. כלומר, כל אדם רשאי לייסד חברה ומספיק בעל מניות אחד.

 

אילו מסמכים יש להגיש לרשם החברות לצורך רישום חברה?

לצורך הקמת חברה יש צורך במסמכים הבאים:

  • בקשה לרישום חברה.

  • הצהרת דירקטורים ראשונים.

  • הצהרת בעלי מניות.

  • תקנון.

  • אישור תשלום אגרה.

 

האם להגיש לרשם החברות תקנון סטנדרטי או שיש צורך בתקנון מיוחד?

משרדנו ממליץ להתאים לכל חברה תקנון מתואם בהתאם לענף שבו החברה תפעל, לגיוס הכספים, למשקעים וקרטריונים נוספים שיבחנו לפי כל חברה וחברה. חשוב להדגיש כי אם החברה תשתמש בתקנון סטנדרטי וצרכיה ידרשו יותר הדבר עשוי לגרום לעלויות נוספות רבות בהמשך, ועל כן מומלץ לפנות למשרדנו כדי שיבנה לכם תקנון שיתאים לצרכיכם.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 

מי חותם על התקנון?

על התקנון הראשוני חותמים בעלי המניות .

 

מה ההבדל בין הקמת חברה להקמת שותפות?

2 ההבדלים העיקריים בין חברה לשותפות :

א. חברה היא אישיות משפטים נפרדת וכשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מאוגד.

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת קובע כי לחברה קיום עצמאי נפרד מבעל מניותיה.

שותפות רשומה אף היא אישיות משפטית, אולם לגביה ההפרדה האמורה היא יחסית בלבד,

ושותף עלול להתחייב בחובותיה ובהפסדיה של השותפות.

 

ב. חברה חייבת בניהול ספרים והחוק אף קובע איזה ספרים עליה לנהל.

על השותפות הוראה זו אינה חלה, ובוודאי שאין אדם מן החוץ יכול לעיין במאזניה ובחשבונותיה,

אם יש לה כאלה.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 מהי חברה בע”מ מהי חברה מוגבלת בערבות?

חברה בע”מ (בערבון מוגבל) היא חברה שחבות חבריה, בעלי המניות,

מוגבלת לסכום שכל אחד שילם בעד המניות שבידיו.

כלומר, אם שילם את מלוא סכום המניה – יהא פטור מכל חבות נוספת במקרה של כישלון החברה.

חברה מוגבלת בערבות היא חברה בחבות חבריה, בעלי המניות, מוגבלת לסכום שהתחייבו להשתתף בו.

כלומר, אם החברה תחליט להתפרק אזי החברים חייבים לשלם את חובותיה של החברה עד לסכום הערבות.

סכום הערבות יקבע בתקנון.

 

Busy businessman with lots of papers

כן, אין מניעה בחברה פרטים שבעלי המניות יהיו גם דירקטורים ומנהלים כלליים בחברה.

כמה זמן מרגע הגשת המסמכים לרשם החברות ועד שתהיה לי חברה חדשה?

אם המסמכים הוגשו עד 9:00 בבוקר בימים א-ה תשובה תתקבל עד 20:00 בערב מרשם החברות.

 

לאחר הקמת החברה, מה מקבלים?

לאחר הקמת החברה ישלחו למשרדינו באמצעות המייל העתק מתעודת התאגדות  ובאמצעות הדואר ישלחו התקנון המקורי ותעודת ההתאגדות.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 איך פותחים חשבון בנק של לחברה?

יש לגשת לבנק עם תעודת התאגדות מקורית, הבנק יפנה אתכם עם סט מסמכים לעו”ד של החברה אשר ימלא ויאמת את חתימתכם על המסמכים.

 

למה חשוב להקים חברה דרך משרד עו”ד שלנו?

הקמת תאגיד על ידי משרדנו יעניק לכם שירות מקצועי ואמין בין היתר יינתן לכם יעוץ ראשוני חינם לצורת ההתאגדות המתאימה לעסק שלכם, יבחר עבורכם תקנון המתאים ביותר לעסק ולציפיות ההתרחבות העתידים שלכם, במסגרת השירות משרדינו יאמת את חתימתכם על טפסים להקמת חברה ולפתיחת תיקים במס הכנסה ומע”מ, שירות כולל, מהיר ואמין.

 

בהצלחה!

 מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

 – אין באמור בדף זה כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור להלן, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי. –

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by