fbpx

הפקדת ערובה בהליכי מיסים

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

תקציר החלטה בהליך ע״מ 17-04-26279 אוריינט אקספרס בילדינג בע״מ נ’ מס ערן מוסף ירושלים.

נדחתה בקשת מנהל מס ערך מוסף לחייב את המשיבה להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו, במקרה של דחיית הערעור שהוגש על ידה. במרכז החלטת בית המשפט עומדת שאלת תחולתו של סעיף 353א’ לחוק החברות בערעורי מס.

המבקש – מנהל מס ערך מוסף, הגיש בקשה, לחייב את המשיבה, בהפקדת ערובה, להבטחת תשלום הוצאותיו בערעור שבנדון. המשיבה התנגדה לבקשה.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כלהלן:

כאשר הבקשה להפקדת ערובה באה מפיו של מנהל מע”מ או פקיד השומה במסגרת ערעור מס, קיימות בפסיקה שתי גישות. במקרה זה, בחר בית המשפט לאמץ את הגישה שלפיה, יש להחיל בערעורי מס את הוראת סעיף 353א’ לחוק החברות אולם מבחינת היקף תחולתו יש לסייגה ולהעדיף את הפרשנות אשר אין בה להגביל או להציב מכשול בלתי עביר בפני נישומים המבקשים לערער על שומות המס, כל עוד אין המדובר בערעור סרק שעל פניו אין בו ממש.

בנסיבותיו של מקרה זה, לא ניתן לאפיין את הנימוקים שהועלו על ידי ב”כ המשיבה כנימוקי סרק שאין מקום

לדון בהם כלל.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: דיני מיסים
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by