fbpx

דמי תיווך ללא הסכם תיווך

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

לא ניתן לקבלת דמי תיווך ללא הסכם תיווך

לאחרונה ניתן פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות בחיפה אשר דן בתובע, מתווך מקרקעין אשר דרש שכר טרחתו בדין מתן שירותי תיווך ללא הסכם חתום.

בית המשפט קבע כי הנטל על התובע כבד, הן בהיותו “המוציא מחברו”, והן בהעדרו של הסכם תיווך כמתחייב מהוראות הדין. נטל זה מוטל על התובע בלבד ואין לנקוט בגישה שבעל דין טוען את טענותיו, מבלי ביסוס מתאים, תוך הותרת הבעיה להתייחסות והוכחה ע”י הצד שכנגד. על התובע להוכיח טענתו, המוכחשת ע”י הנתבע, כי הנתבע התחייב בפניו לתשלום דמי התיווך, אף ללא חתימה על הסכם תיווך, וכן להראות מדוע יש מקום לחרוג מהוראות הדין בדבר קיומו של הסכם בכתב כתנאי לקבלת דמי תיווך.

 

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

במחלוקת בעניין חבות הנתבעים לשלם לתובע שכר טרחה, אף שלא נחתם הסכם תיווך, נכשל התובע. הראיות מחזקות את גרסת הנתבעים דווקא, והתובע לא הרים את נטל השכנוע והבאת הראיות להתחייבות הנתבעים לתשלום דמי תיווך.

אי החתמת הנתבעים על הזמנת תיווך, למרות שהייתה הזדמנות מתאימה במשרד עורך הדין, בו נכחו כולם, והחתמת הקונה בלבד, מחזקת את גרסת הנתבעים כי הוסכם כי קונה, שיביא התובע, יזכה אותו בגביית תשלום מהקונה בלבד.

והמסקנה היא כי בית התביעה לתשלום דמי תיווך נדחתה. התובע טרח על מנת להוציא לפועל עסקה טובה למכירת הנכס של הנתבעים, אך לא יוכל לזכות בשכר טרחה, לאחר שלא הוכיח כי הנתבעים התחייבו לשלם לו שכר.

 

משכך, על מתווכי מקרקעין לדאוג בראש ובראשונה לחתימה על הסכם תיווך כי אחרת לא יוכלו לזכות בדמי התיווך שלהם.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by