fbpx

בקשה לרישיון תאגיד שמירה

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

מאת: עו”ד ליאב מלמד

במאמר זה נסקור את התנאים לקבלת רישיון תאגיד שמירה.

הוראות החוק הרלבנטיות לצורך קבלת רישיון תאגיד שמירה הן פרק ה’: ארגון שירותי שמירה בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל”ב-1972.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

מה הם התנאים לקבלת רישיון תאגיד שמירה?

  • קיים מארגן שמירה לחברה ללא עבר פלילי (ראה הוראות לקבלת רישיון מארגן שמירה).
  • הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תבחן האם ישנן חקירות פליליות או הליכים פליליים כנגד המבקשים (אין צורך להגיע לוועדה אלא במקרים חריגים)
  • לאחר קבלת אישור הוועדה יש להציג אישור עריכת ביטוח שעלותו 25,000 ₪ – 35,000 ₪ לשנה.

 

מה הם המסמכים שיש להגיש לצורך קבלת רישיון תאגיד שמירה?בקשה לרישיון תאגיד שמירה

  • טופס בקשה לרישיון תאגיד שמירה
  • נסח חברה
  • קורות חיים של בעלי החברה, דירקטורים ומארגן השמירה.
  • צילום ת”ז + ספח של בעלי החברה, דירקטורים ומארגן השמירה.

 

לאחר אישור הוועדה:

  • אישור עריכת ביטוח
  • אישור תשלום אגרה (כ-1,300 ₪ בשנה)

 

תוך כמה זמן מקבלים את הרישיון

בדרך כלל משרדנו מצליח להשיג את הרישיונות תוך 2-3 שבועות.

 

מה זה מארגן שמירה?

רישיון מארגן שמירה ניתן לאדם פרטי והוא יוצג ג”מארגן השמירה” בתאגיד. ללא מארגן שמירה בתאגיד לא ניתן לקבל רישיון “תאגיד שמירה”.

התנאים לקבלת רישיון מארגן שמירה לא מורכבים ודורשים (א) עבר פלילי נקי (ב) תשלום אגרה כ-60 ₪ בשנה.

 

האם אפשר לקבל רישיונות אם יש לי עבר פלילי?

במצבים מורכבים אלה מומלץ להיוועץ עם הח”מ, לא אחת הצליח משרדנו לקבל את הרישיונות למרות שבעל המניות הורשע בעבירה פלילית.

לסיכום

מדובר בהליך לא מורכב, אך יש לזכור כי בנוסף לרישיון זה על מבקש הרישיון גם להחזיק ברישיון קבלן שירותי שמירה ואבטחה ממשרד העבודה והרווחה.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

ליאב מלמד הוא עורך דין ,המתמחה בין היתר ברישיונות כח אדם ושמירה, רישיונות פיננסים וחברות.

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: כללי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by